Welkom op beleggeningoud.net!

Over het hoe en waarom beleggen in goud.

Het zal u ook niet ontgaan zijn dat goud vaak in de aandacht is vanwege al het nieuws erover. Er is veel beweging in al het goudverkeer. Deze website zal het een en ander hierover uitlichten.

Waarom:
Goud is al sinds mensenheugenissen een kostbare goed. Dit vanwege de unieke eigenschappen en de relatieve zeldzaamheid van goud. De laatste tijd is echter een significante stijging van de goudprijs aan de gang die eigenlijk nog steeds niet is gestopt. Wat zijn de redenen hiervan? Zoals met vele andere dingen zijn er meerdere redenen waarom de vraag naar goud en daardoor de goudprijs steeds verder stijgt.

Een van de redenen is de sterke afzwakking van de US dollar doordat het slecht gaat met de Amerikaanse economie. Amerika is sinds de moderne tijd de grootste economische macht. De US dollar is hierdoor de aangewezen valuta in de financiele wereld. Veel vorderingen, schulden, obligaties, beleggingen etc zijn uitgedrukt in dollars. Deels omdat het natuurlijk Amerikaanse financiele producten betreffen maar deels ook omdat het gangbaar is om de US dollar hiervoor te gebruiken. Denkt bijvoorbeeld aan olie die de US dollar als handelsvaluta gebruikt. De Amerikaanse economie zit in zwaar weer. De economie wordt daar opgang gehouden door bijvoorbeeld het inpompen van meer geld door de overheid. Doordat er meer geld in de economie komt terwijl er eigenlijk niets ertegenover staat wordt de waarde van de US dollar minder. Iedereen die ook maar iets in US dollar heeft staan zit zijn waarde dalen. Gevolg is het masaal toevlucht zoeken naar iets wat zijn waarde behoudt en laat goud nou de een van die middelen zijn. Niet alleen het gewone volk doet dat maar zelfs overheden zoals Rusland en China.

Een andere reden is dat de wereldbevolking steeds groter maar ook steeds rijker wordt. Landen als China en India worden steeds rijker. De middenstand zal daar alleen maar groeien en groter worden. De mensen daar krijgen steeds meer te besteden. En laat India en China nou de landen zijn waarbij de mensen al veel meer dan in de Westerse wereld meer feeling met goud hebben. Bij het trouwen bijvoorbeeld wordt er traditioneel al veel gouden sieraden geschonken en/of gebruikt. De vraag naar goud zal dus blijven stijgen hierdoor.

Alle andere crisissen zoals wat er gebeurt in het Midden Oosten, de kredietcrisis en de schulden die sommige Europese landen hebben zorgen dat de inflatie aangewakkerd wordt ervoor dat met toevlucht zoekt in zekere waardevaste middelen zoals goud.
Goud is en blijft een schaarse goed waar altijd vraag naar zal blijven.

Hoe
Het simpelste manier is zelf fysiek goud kopen en wachten tot de prijs hoog genoeg is om het met winst te verkopen. Het kopen en verkopen kan bij verschillende partijen. Ze zullen allemaal wel wat kosten erbij rekenen. Voordeel van fysiek goud kopen is dat je zeker van bent dat je het goud heb. Men moet wel rekening houden dat je zelf de opslag, verzekering en beveiliging moet regelen. Naarmate het bedrag dat je in goud heb gekocht steeds hoger wordt, wordt opslag, verzekering en beveiliging ervan een steeds noodzakelijke kwestie. Je kunt dan het beste een bankkluis huren dan het thuis bewaren, ook al is het in een thuiskluis. Het gevoel dat je niet hoeft te bekommeren om het goud als je niet thuis bent is meer waard dan de kosten van een bankkluis zal ik maar zeggen en ook al ben je thuis, berovingen terwijl de mensen nog thuis zijn gebeurt ook al regelmatig, waarbij geweld niet geschuwd wordt.

Wat men zelf kan doen zoals hierboven beschreven kan men ook laten doen door een derde partij. De aankoop, opslag, verzekering en beveiliging wordt dan door een derde partij gedaan. Jij betaald voor het goud en de bijkomende kosten. Voordeel is dat men zelf niets zelf hoeft te regelen, dat wordt door de derde partij gedaan die daar natuurlijk alles al heeft uitgezocht. Tevens bieden ze meestal ook spaarprogramma’s aan waarbij men bijvoorbeeld per termijn voor een x bedrag aan goud kan kopen. Zonder dat me in 1 keer een groot bedrag voor aankoop van goud hoeft uit te geven kan men in de loop van de tijd toch een aardig bedrag opbouwen in goud.

Er zijn verder nog andere financiele producten die de goudprijs als grondslag hebben en waarbij men bij een verhoging of verlaging van de prijs eraan kan verdienen. Deze categorie hoort meer bij speculeren in goud dan beleggen in goud waarbij men meer op lange termijn en waardebehoud richt dan op korte termijn geld verdienen.